Gotowce - Ściągi


Pisanie ściągi może być też dobrą metodą na powtórzenie materiału, nawet jeśli ściąga nie zostanie wykorzystana w sposób nieetyczny.
Ściągi stosuje się zwykle na wszelkiego rodzaju egzaminach i testach (klasówki, kolokwia) (przeważnie pisemnych, rzadziej ustnych). Ściągi są ostro potępiane przez większość nauczycieli.
Osoby ściągające próbują tłumaczyć swoje postępowanie trudnościami w opanowaniu wyznaczonego materiału, wynikające m.in. z braku czasu na naukę, braku motywacji lub niedostatecznego potencjału umysłowego.

Pojęcie ściąganie obejmuje zarówno proces opracowywania i wykonywania ściąg i gotowców, jak i sam akt wykorzystywania w trakcie egzaminu informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł. Sposoby pozyskiwania tych ostatnich obejmują:
 • współdziałanie najlepiej przygotowanych zdających z pozostałymi zdającymi,
 • przepisywanie odpowiedzi dostrzeżonych u pozostałych zdających,
 • komunikacja między zdającymi, w formie pisemnej lub innej, służąca przekazywaniu odpowiedzi lub innym celom,
 • zajmowanie w sali egzaminacyjnej miejsc ułatwiających wspomnianą komunikację,
 • opuszczenie sali egzaminacyjnej pod pozorem potrzeby fizjologicznej,
 • zastosowanie telefonów komórkowych oraz komunikacji radiowej.

 • Poniżej przestawiamy listę gotowych wypracowań, ściąg szkolnych i prac domowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. ;)

  Tematy:


  Płazy
  Skutki przemocy wobec dzieci w rodzinach nadużywających alkoholu.
  Oświecenie - wszystko na temat tej epoki.
  Mein Wochenende
  Na czym polegał spór klasyków z romantykami?
  FRAKTALE
  Reformacja w Polsce i na świecie
  Partie centrum
  Badania statystyczne -ściąga
  Moje wrażenia po przeczytaniu "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa.
  Sytuacja Chin
  Ładunek kolorowy
  Grzyby pasożytnicze roślin i zwierząt
  Fotosynteza
  Ministre de la Culture en Pologne
  Emulsje jądrowe.
  Życie Jima – wyraz romantycznego pojmowania świata.
  Portret psychologiczny Kordiana.
  Od państwa patrymonialnego do monarchii stanowej. Przemiany polityczne i społeczne w średniowiecznej Polsce.
  Krótka historia internetu
  Lodowce - sciąga
  biologia rozmnażania glonów
  Zjednoczenie Niemiec.
  Publicystyka renesansu i jej charakter
  Charakterystyka – portret mojego rówieśnika.
  Geneza i przebieg pierwszego rozbioru Polski
  Rozważania o marności życia i nieuchronności śmierci w "Rozmowie Mistzra Polikarpa ze Śmiercią".
  Tajemnice kosmosu odkrywane przez współczesne cywilizacje
  Czy Twoim zdaniem, Kreon jest postacią tragiczną? (rozprawka)
  Średniowiecze-pojęcia.
  Poglądy społeczno-polityczne zawarte w pracach Stanisława Staszica.
  Platyna
  "Pan Tadeusz" - ogólnie.
  Bitwa Jutlandzka
  Późne stadia ewolucji gwiazd (supernowe, gw. neutronowe)
  Romantyczna biografia Kordiana
  Wojna Polsko - Radziecka
  Woda - życie czy zniszczenie.
  Scenariusz filmu biograficznego o Adamie Mickiewiczu.
  Czy trudno jest być prawdziwym patriotą.?
  Arystoteles i jego poglądy
  Świętokrzyski Park Narodowy
  Przyczyny wybuchu I wojny światowej.
  Aktywizacja sprzedaży
  Historia atomu
  Rachunkowość zarządcza
  Tłumaczenie ,,Kamizelki" B.Prusa
  Sądownictwo, władze rynkowe, gospodarka, przedsiebiorstwa, bankowośc, marketing
  Fraszki - błahostki czy wielka poezja?
  Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego .
  WOS - sejm, prezydent, rząd
  Dobry i tani notariusz Świnoujście | Skuteczny prawnik Szczecin | http://edanplus.pl/pl/o_firmie/ | Dobry notariusz Szczecin | tania levitra | mobilnyfryzjer.szczecin.pl
  @ 2014